Länkar

Här finner du länkar till sidor vi tänker oss att kan vara nödvändiga för dig.

Psykologilinjen vid ÅA:s hemsida


Psykologistuderande i Finland:

Suomen Psykologian Opiskelijan Liitto SPOL ry

Fobia, Turun ylipoisto 

Kompleksi, Helsingin yliopisto

Stimulus, Jyväskylän yliopisto

Cortex, Tampereen yliopisto

Oidipus, Itä-Suomen yliopisto

 

Övriga länkar:

Vår vänförening Freud i Uppsala

Suomen psykologiliitto

Psykonet

The European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA)

Katharsis

Turun seudun psykologiyhdistys ry (Tupsy)

Suomen Puheterapeuttiliitto ry

Vocalis r.f. vid Åbo Akademi