Länkar

Här finner du länkar till sidor vi tänker oss att kan vara nödvändiga för dig.

Psykologilinjen vid ÅA:s hemsida


Psykologistuderanden i Finland:

Suomen Psykologian Opiskelijan Liitto SPOL ry

fobia logo

Fobia, Turun ylipoisto 

kompleksi logo

Kompleksi, Helsingin yliopisto

stimulus logo

Stimulus, Jyväskylän yliopisto

cortex logo

Cortex, Tampereen yliopisto

oidipus

Oidipus, Itä-Suomen yliopisto

 

Övriga länkar:

Vår vänförening Freud i Uppsala

Suomen psykoglogian opiskelijain liitto (SPOL)

Suomen psykologiliitto

Psykonet

Euroopan psykologian opiskelijain liitto (EFPSA)

Katharsis (Österbottens Högskola)

Turun seudun psykologiyhdistys ry (Tupsy)

Suomen Puheterapeuttiliitto ry

Vocalis r.f. vid Åbo Akademi