Styrelsen

Årets styrelse:

  • Ordförande: Minea Lehtinen 
  • Vice-ordförande: Matilda Koskinen 
  • Sekreterare: Linnea von Knorring
  • Skattmästare: Vera Eriksson
  • Evenemangsansvariga: Marie Långstedt & Lotta Johansson
  • Informationsansvarig: Haysha Yamberla
  • Motion- och kulturansvarig: Reetta Ihalin
  • SPOL-representanter: Sara Lindqvist & Sandra Alanen
  • TuPsy representant: Onerva Lahtinen

impuls (at) abo.fi

Ställ upp i styrelsen

Att vara med i styssen är ett ypperligt sätt att vara aktiv i studielivet och påverka den egna ämnesföreningens verksamhet. Ifall du är intresserad av att sitta i nästa års styrelse ber vi dej kontakta den nuvarande styssen och meddela ditt intresse. Ifall man vill vara med i styssen men inte riktigt vet vilken post man skulle passa till kan vi tillsammans fundera på saken. Det är också fritt fram att fråga styssemedlemmarna att berätta mera om deras poster ifall man undrar något.

Utöver posterna i styrelsen har Impuls också ett festutskott och en exkursionsgrupp. Festutskottet hjälper till med att planera och utföra evenemang, och består av ca 5 medlemmar. Precis som styrelsen väljs utskotten på höstmötet.