Styrelsen

Årets styrelse:

Ordförande: Rasmus Ahlgren
Vice-ordförande: Minja Sundén
Sekreterare: Julia Wiklund
Kassör: Charlotta Ohls
Värdinna: Jannika Salonen
Klubbhövding: Noel Forsén
Informationsansvarig: Julia Simonsen
Motion- och kulturansvarig: Emma Vihervaara

TuPsy representant: Amanda Salenius
SPOL-representant: Jakob Langenskiöld

impuls (at) abo.fi

 

Ställ upp i styrelsen

Att vara med i styssen är ett ypperligt sätt att vara aktiv i studielivet och påverka den egna ämnesföreningens verksamhet. Ifall du är intresserad av att sitta i nästa års styrelse ber vi dej kontakta den nuvarande styssen och meddela ditt intresse. Ifall man vill vara med i styssen men inte riktigt vet vilken post man skulle passa till kan vi tillsammans fundera på saken. Det är också fritt fram att fråga styssemedlemmarna att berätta mera om deras poster ifall man undrar något.

Utöver posterna i styrelsen har Impuls också ett programutskott, som hjälper till med att planera evenemang. Utskottet består av 5-10 medlemmar. Precis som styrelsen väljs ett nytt utskott på årsmötet.