Om oss

Impuls är föreningen för psykologistuderande vid Åbo Akademi. Vår förening strävar efter att förbättra och fördjupa undervisningen i psykologi, samt öka samvaron och trivseln för våra psykologistuderande. Utöver detta arbetar vi även för att vara aktiva över fakultets- och föreningsgränserna, såväl inom psykologi som andra ämnen, både i Finland och Europa. Impuls hjälper studeranden att få sina röster hörda i frågor angående studierna samt deras utformning. Impuls är aktiv inom SPOL, där kontakter med andra psykologistuderanden i Finland upprätthålls och studerandenas intressen bevakas. Impuls har även en representant i Tupsy, som upprätthåller studerandenas intressen i Åboregionen. Impuls är dessutom medlem i Humanistiska Föreningen vid ÅA; takföreningen för alla studeranden inom det humaniora.

Under årets lopp ordnas olika möjligheter för studeranden att hålla sig ajour med branschens utveckling, i form av deltagande på gästföreläsningar, mässor och andra dylika evenemang där man får ta del av det nyaste inom både den kliniska behandlingen och forskning. En central del av Impuls verksamhet är även att ordna diverse kulturella evenemang. Till dessa hör bland annat sitzer, ost- och vinkvällar, teater- och biobesök, spelkvällar och Freud-piknik, för att inte glömma vårfesten och julfesten som brukar vara stor succé bland såväl studeranden som personal. De senaste åren har även ett “utbyte” med vår vänförening i Uppsala, Freud, varit mycket populärt. Mer information kring Impuls evenemang hittar du under fliken verksamhet.