Kontakt

IMPULS / Institutionen för psykologi och logopedi
Biskopsgatan 3 (Arken)
20500 Åbo
impuls (at) abo.fi
Impuls på facebook

Ifall du är t.ex. abiturient, och funderar på att söka till psykologi vid ÅA, vill bekanta dig med ämnesföreningens eller institutionens lokaliteter, eller annars har något du undrar över, tag kontakt med våra kontaktpersoner:

Christa Bäckström (christa.backstrom (at) abo.fi)                                                                           My Sundén (my.sunden (at) abo.fi)                                                                                               Nicole Nousiainen (nicole.nousiainen (at) abo.fi)

Bli medlem:
Medlemsavgiften är 6e/år eller 20e/hela studietiden.
Betalas antingen åt kassören eller direkt in på kontonr: FI23 6601 0001 2066 14