Impuls

Impuls r.f. är ämnesföreningen för psykologi vid Åbo Akademi. Förening strävar efter att förbättra och fördjupa undervisningen i psykologi, samt öka samvaron och trivseln för våra psykologistuderande. Utöver detta arbetar vi även för att vara aktiva över fakultets- och föreningsgränserna, såväl inom psykologi som andra ämnen, både i Finland och Europa.

En central del av Impuls verksamhet är även att ordna diverse evenemang för sina medlemmar.

Ifall du är t.ex. abiturient, och funderar på att söka till psykologi vid ÅA, vill bekanta dig med ämnesföreningens eller institutionens lokaliteter, eller annars har något du undrar över, ta kontakt med våra kontaktpersoner:

Vilma Sumelius (vilma.sumelius (at) abo.fi)

Lena Lehto (lena.lehto (at) abo.fi)

Cecilia Engblom (cecilia.engblom (at) abo.fi)