Feedback

Feedback

Här nedan finner du ett feedbacksformulär som är till för impulsare som vill ge feedback/idéer till styrelsen angående verksamheten i vår ämnesförening. Du kan också meddela styrelsen om ärenden inom ämnet eller studielivet i allmänhet som ni vill att styrelsen skall behandla. Om du har feedback angående kurser eller annan feedback som du vill att styrelsen ska föra vidare och ta upp med personalen är detta också möjligt. Du kan lämna ditt meddelande anonymt, men om du vill att styrelsen skall kunna kontakta dig skall du lämna ditt namn eller email address. Ärendet kan alltså behandlas anonymt och konfidentiellt om du så vill.  Alla meddelanden tas upp på kommande styrelsemöte och diskuteras. Ordet är fritt (i god smak) och både ris och ros välkomnas!