Styrelsen

Årets styrelse:

Ordförande: Louise Hellström
Vice-ordförande: Julia Wiklund
Sekreterare: Julia Simonsen
Skattmästare: Linnea Siegfrids
Informationsansvarig: Charlotta Ohls
Motion- och kulturansvarig: Minja Sundén

TuPsy representant: Petra Pölönen
SPOL-representant: Jannik Andelin & Ida Pedersen

impuls (at) abo.fi

 

Ställ upp i styrelsen

Att vara med i styssen är ett ypperligt sätt att vara aktiv i studielivet och påverka den egna ämnesföreningens verksamhet. Ifall du är intresserad av att sitta i nästa års styrelse ber vi dej kontakta den nuvarande styssen och meddela ditt intresse. Ifall man vill vara med i styssen men inte riktigt vet vilken post man skulle passa till kan vi tillsammans fundera på saken. Det är också fritt fram att fråga styssemedlemmarna att berätta mera om deras poster ifall man undrar något.

Utöver posterna i styrelsen har Impuls också ett festutskott och en exkursionsgrupp. Festutskottet hjälper till med att planera och utföra evenemang, och består av ca 5 medlemmar. Exkursionsgruppen har som mål att ordna en resa för Impulsare för hösten 2020. Precis som styrelsen väljs utskotten på höstmötet.