Styrelsen

Årets styrelse:

Ordförande: Julia Simonsen
Vice-ordförande: Emma Vihervaara
Sekreterare: Louise Hellström
Skattmästare: Renee Mustakallio
Klubbhövding: Linnea Siegfrids
Informationsansvarig: Ida Pedersen
Motion- och kulturansvarig: Noel Forsén

TuPsy representant: Aino Mäntysaari
SPOL-representant: Tove Roos & Ellen Byman

impuls (at) abo.fi

 

Ställ upp i styrelsen

Att vara med i styssen är ett ypperligt sätt att vara aktiv i studielivet och påverka den egna ämnesföreningens verksamhet. Ifall du är intresserad av att sitta i nästa års styrelse ber vi dej kontakta den nuvarande styssen och meddela ditt intresse. Ifall man vill vara med i styssen men inte riktigt vet vilken post man skulle passa till kan vi tillsammans fundera på saken. Det är också fritt fram att fråga styssemedlemmarna att berätta mera om deras poster ifall man undrar något.

Utöver posterna i styrelsen har Impuls också ett festutskott och en exkursionsgrupp. Festutskottet hjälper till med att planera och utföra evenemang, och består av ca 5 medlemmar. Exkursionsgruppen har som mål att ordna en resa för Impulsare för hösten 2019. Precis som styrelsen väljs utskotten på höstmötet.