Nya medlemmar

Bli medlem:

För att få rätt till tillträde i kafferummet och evenemang som Impuls ordnar bör varje gulis betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften är 20€ för hela studietiden.

Avgiften kan betalas i kafferummet, men se då till att informera vår skattmästare om att du betalat. Att föredra är dock att betala in avgiften på Impuls konto: FI23 6601 0001 2066 14.