Kontakt

Kontaktinformation:

Impuls r.f.
Ämnet psykologi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Biskopsgatan 3 (Arken)
20500 Åbo
impuls (at) abo.fi
Impuls på facebook

 

Ifall du är t.ex. abiturient, och funderar på att söka till psykologi vid ÅA, vill bekanta dig med ämnesföreningens eller institutionens lokaliteter, eller annars har något du undrar över, tag kontakt med våra kontaktpersoner:

Rasmus Ahlgren (rahlgren (at) abo.fi)
Julia Simonsen (julia.simonsen (at) abo.fi)
Minja Sundén (minja.sunden (at) abo.fi)

Feedback

Här under finner du ett feedbacksformulär som är till för impulsare som vill ge feedback/idéer till styrelsen angående verksamheten i vår ämnesförening. Du kan välja att ge feedbacken anonymt men du får också mer än gärna avsluta meddelandet med att skriva under ditt namn. Alla meddelanden tas upp på kommande styrelsemöte och diskuteras.
Ordet är fritt (i god smak) och både ris och ros välkomnas!