Styrelsen

Ordförande: Rasmus Ahlgren
Vice-ordförande: Minja Sundén
Sekreterare: Julia Wiklund
Kassör: Charlotta Ohls
Värdinna: Jannika Salonen
Klubbhövding: Noel Forsén
Informationsansvarig: Julia Simonsen
Motion- och kulturansvarig: Emma Vihervaara

TuPsy representant: Amanda Salenius
SPOL-representant: Jakob Langenskiöld

impuls (at) abo.fi