Impuls

IMPULS är föreningen för psykologistuderande vid Åbo Akademi. IMPULS har två huvudsträvanden: det ena är att förbättra och fördjupa undervisningen i psykologi samt öka samvaron och trivseln för de studerande. Det andra är att öppna portarna utåt och aktivt utbyta kunskap samt knyta vänskapsband med andra studeranden, inom psykologi och andra ämnen, i Finland och Europa.

impuls möblemang
impuls kafferum

Impuls hjälper studeranden att få sina röster hörda i frågor angående studierna samt deras utformning. Impuls är aktiv inom SPOL, där kontakter med andra psykologistuderanden i Finland upprätthålls och studerandenas intressen bevakas. Impuls har även en representant i Tupsy. Impuls är dessutom medlem i Humanistiska Föreningen vid ÅA; takföreningen för alla studeranden inom det humaniora.

impuls frankenstein

Ett par gånger om året ordnas gästföreläsningar berörande aktuella teman, för att hålla oss ajour med branschens utveckling. En central del av Impuls verksamhet är att ordna diverse kulturella evenemang. Till dessa hör bland annat teater- och biobesök, sitzer, bastukvällar, vårfest och Freud-piknik, för att inte glömma julfesten som brukar vara stor succé bland såväl studeranden som personal.